Ochrana osobných údajov

Úvod O NÁKUPE

Tieto zásady ochrany osobných údajov obsahujú všetky potrebné informácie o tom, ako chránime vaše osobné údaje získané prostredníctvom internetového obchodu www.bigsport.sk.


1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

 

Hubiko s.r.o.,

so sídlom Košariská 1599/94, 90042 Dunajská Lužná, Slovenská Republika

IČO: 47 008 946,
DIČ: 202 369 8611,
IČ DPH: SK2023698611,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka 33665/N.

 

Kontaktná osoba:

Naša spoločnosť ustanovila zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorou je Martin Piko. V prípade  akýchkoľvek otázok k použitiu svojich osobných údajov alebo k uplatneniu vašich práv, môžete kontaktovať zodpovednú osobu e-mailom na adrese bigsport@bigsport.sk alebo listom na adrese našej spoločnosti.

 

2. Príslušné právne predpisy

 

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

 

3. Aké osobné údaje zbierame?

Osobné údaje znamenajú všetky informácie, ktoré identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Osobnými údajmi sú najmä (ale nie výlučne):

 • identifikačné údaje - meno a priezvisko, pohlavie, prihlasovacie meno do užívateľského konta a pod;
 • kontaktné údaje – fakturačná adresa (alebo dodacia adresa), telefónne číslo, e-mailová adresa a pod;
 • ďalšie údaje - údaje o zariadeniach a počítačoch, ktoré využívate na pristupovanie k našim službám, IP adresa, typ prehliadača, zariadenia a operačného systému, doba a počet prístupov na eshop, adresa internetovej stránky z ktorej k nám prichádzate, stránky, ktoré navštívite, a informácie z cookies a podobných nástrojov.

 

4. Ako zbierame vaše osobné údaje?

 

Svoje osobné údaje nám poskytujete najmä pri vyplnení objednávky, prípadne pri zriadení používateľského účtu. Pri návšteve a používaní webového rozhrania môže taktiež dochádzať k získavaniu a uchovávaniu niektorých osobných údajov prostredníctvom súborov cookies. Viac o súboroch cookies nájdete v bode 10.

 

5. Ako spracovávame vaše osobné údaje?

 

Údaje získané pri vytvorení objednávky môžeme bez vášho výslovného súhlasu spracovávať za účelom plnenia zmluvy, teda na vybavenie objednávky, doručenie tovaru, komunikáciu s Vami. Ďalej môžeme tieto údaje spracovávať za účelom splnenia našich zákonom stanovených povinností, teda pri fakturácii, vedení účtovných záznamov a ich archivácii.

 

Osobné údaje zadané pri registrácii používateľského konta môžeme bez vášho výslovného súhlasu spracovávať výlučne za účelom umožnenia prístupu, správy a vedenia používateľského konta.

 

Ak nám k tomu pri vytvorení objednávky alebo pri registrácii používateľského konta dáte súhlas, môžeme:

 • vašu  emailovú adresu a informáciu o zakúpenom tovare poskytnúť spoločnosti Heureka Shopping s.r.o., ako prevádzkovateľovi portálu www.heureka.sk, ktorá vygeneruje dotazník a doručí ho za účelom hodnotenia spokojnosti s nákupom v rámci služby „Overené zákazníkmi“.  Tento dotazník vám bude na e-mailovú adresu zaslaný po uskutočnení nákupu a môžete v ňom ohodnotiť kvalitu našich služieb a produktov.
 • vaše osobné údaje spracovávať za účelom zasielania obchodných oznámení a priameho marketingu. Ak ste mladší ako 16 rokov, je potrebné, aby súhlas udelil váš zákonný zástupca. Zasielanie obchodných oznámení môžete kedykoľvek odmietnuť priamo pri doručení obchodného oznámenia (kliknutím na odhlásiť z odberu noviniek), alebo písomne kontaktovaním nás na našej emailovej alebo poštovej adrese. Ako platformu na automatizáciu obchodných oznámení používame MailerLite, ktorý spracováva Vašu emailovú adresu v súlade s ich zásadami ochrany osobných údajov (viac info tu).

 

Osobné údaje získavané prostredníctvom súborov cookies sme oprávnení spracovávať aj v prípade, že po upozornení na spracovávanie týchto údajov ďalej užívate webové rozhranie eshopu. Viac o súboroch cookies nájdete v bode 10.

 


6. Ako dlho údaje využívame?

 

Osobné údaje získané pri objednávaní alebo pri registrácii užívateľského konta využívame len:

 • na dobu potrebnú pre výkon zmluvy,
 • splnenie právnych povinností,
 • pre ochranu našich právnych nárokov.

Dávame však do pozornosti, že aj keď odpadne niektorý z dôvodov spracovávania, nemusí to mať za následok ukončenie uchovávania vašich osobných údajov, ak tieto osobné údaje musíme spracovávať aj na iný účel s iným právnym základom.

 

Ak používame Vaše osobné údaje za účelom doručovania obchodných oznámení na Vašu e-mailovú adresu, uchovávame tieto údaje do doby, pokiaľ nám príslušný súhlas neodvoláte.

 

7. Vaše práva:


 • Právo na prístup k osobným údajom:

máte právo požiadať nás o informáciu, či vykonávame spracovanie vašich osobných údajov. Ak vaše údaje spracovávame, na vašu žiadosť vám poskytneme kópiu spracovávaných údajov.

 

 • Právo na opravu osobných údajov:

máte právo požadovať bezodkladnú opravu nesprávnych údajov alebo doplnenie neúplných údajov.

 

 • Právo na vymazanie osobných údajov ("byť zabudnutý"):

máte právo požadovať, aby sme vaše osobné údaje zmazali. Ak neexistujú zákonné dôvody pre odmietnutie vymazania, sme povinní vašej žiadosti vyhovieť.

 • Právo na obmedzenie spracovávania osobných údajov.

 

 • Právo na prenosnosť osobných údajov:

máte právo na získanie osobných údajov, ktoré o vás spracovávame a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje je možné na vašu žiadosť previesť aj inému správcovi osobných údajov.

 

 • Právo namietať proti spracovávaniu osobných údajov.

 

 

Tieto práva si môžete uplatniť kontaktovaním spoločnosti Hubiko s.r.o. buď:

 • písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti,
 • elektronicky zaslaním e-mailu na našu emailovú adresu,
 • telefonicky.

 

 

8. Podávanie sťažností

 

V prípade, ak sa domnievate, že spracovávanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi, alebo ak s vybavením vašej žiadosti týkajúcej sa vašich práv o oblasti ochrany osobných údajov nebudete spokojní, máte právo obrátiť sa na príslušné orgány - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (kontakt nájdete tu).

Ak žijete v inom členskom štáte Európskej únie, môžete sa obrátiť na príslušný dozorný úrad v tomto členskom štáte.

 

 

9. Komu odovzdávame vaše osobné údaje?

 

V rozsahu, aký je potrebný pre splnenie zmluvy, sme oprávnení vaše osobné údaje odovzdávať aj ďalším osobám podieľajúcim sa na splnení našich povinností. Vaše osobné údaje majú k dispozícii niektorí naši dodávatelia, ktorí ich pre nás spracovávajú v súlade s týmto dokumentom. Kto konkrétne vaše osobné údaje spracováva, vám oznámime na základe dotazu.

 

Naši súčasní partneri:

 

 • Packeta Slovakia, s.r.o. (IČO: 48136999),
 • All4Net s.r.o. (IČO: 36654965)
 • Mária Čerešňová (IČO: 46961623)

 

Osobné údaje, rovnako ako všetky ostatné údaje, sú plne chránené proti zneužitiu.

 

 

10. Súbory cookies:

 

Súbory cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tohto eshopu ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Je to bežná prax väčšiny webových lokalít.

 

Čo sú súbory cookies?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

 

Ako používame súbory cookies?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

 

Ako kontrolovať súbory cookies?

Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

 

Ako odmietnuť používanie súborov cookie?

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

 

Aké cookies používame:

 

 • Funkčné a technické cookies:

Zabezpečujú riadne fungovanie nášho eshopu (napríklad funkcia na prihlásenie, ukladanie tovaru do košíka a podobne).

 

     PHPSESSID - Cookie slúži na udržanie prihláseného stavu používateľa medzi stránkami. Pokiaľ by sa toto cookie nepoužívalo, stránka by pri prechode na inú podstránku zákazníka "zabudla". Pri každom načítaní stránky by ho tak odhlásilo.


    _GRECAPTCHA - Cookie sa používa pre službu Google reCAPTCHA, ktorá slúži na overenie, že návštevník stránky nie je robot. Ide o bezpečnostný prvok pre registračný formulár a niekoľko ďalších prvkov, napríklad textové pole pre zadanie e-mailu na zaradenie e-mailovej adresy do mailing listu.

 

Ak by ste mali akékoľvek ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať.

 

 

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú platné a účinné od 25. 05. 2018.

Copyright 2015 - 2022 © BIGSPORT.SK